Sfântul Ierarh Nicolae este unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii lui Hristos. Făcător de minuni şi Ierarh sfânt, prunc postitor de la sânul maicii sale şi bătrân înţelept, cuvios şi lucrător al iubirii, smerit şi tenace în misiunea bucuriei sale, iubitor de Liturghie şi păstor de suflete înţelept, ocrotitor al copiilor şi apărător al credinţei ortodoxe la Sinodul I Ecumenic. Dimensiunile acestui model sunt date de cântarea cea mai familiară şi anume, de troparul Sfântului Nicolae, Apărător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător al înfrânării. Vedem aşadar că din aceste cuvinte învăţăm de la Sfântul Mare Ierarh Nicolaesă fim apărători ai dreptei credinţe, să fim oameni blânzi şi buni, iubitori de semenii noştri şi în acelaşi timp să fim oameni cumpătaţi, oameni care ştiu să-şi măsoare şi cuvintele şi faptele în lumina Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

La data de 22 mai se cinsteşte actul istoric de transferare a moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae. Aducerea acestor sfinte moaşte s-a făcut într-acest fel: „Unui preot care locuia în cetatea Bari, om drept, cinstit şi cucernic, i s-a arătat înainte Sfîntul Nicolae, zicîndu-i: „Mergi şi spune poporului acestuia şi la tot soborul bisericesc ca, ducându-se în Mira, cetatea Lichiei, să ia de acolo moaştele mele şi, aducându-le aici, să le pună în această cetate a Varului, pentru că nu pot să fiu în acel loc pustiu; aşa voind Domnul Dumnezeul meu”. Preotul, sculându-se după vedenia aceasta, a mers în biserică şi a spus clerului bisericii şi la tot poporul arătarea Sfîntului Nicolae, ce o văzuse în acea noapte. Iar ei, auzind acestea, s-au bucurat mult, zicând: „Astăzi a preamărit Domnul mila Sa, spre poporul Său şi spre cetatea noastră”.

Astăzi, Biserica cu Hramul ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” a avut ca oaspete de onoare pe Preasfințitul Episcop Ioan al Sorocii, care a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu părintele paroh și protopop de Soroca, prot. Nicolae CRAVEȚ, preotul Radu MÎȚU și protodiaconul Constantin ROTARI-BÎCU, prezenți fiind și mulți credincioși soroceni. După Liturghie Preasfințitul Episcop Ioan a adresat mesaj de felicitare părintelui Nicolae cu ocazia aniversării zilei onomastice, dar și tuturor celor care poartă numele în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae.

În continuare vă prezentăm o suită de imagini de la eveniment.

By admin