Beneficiarul 3 – FUNDAȚIA SOLIDARITATE ȘI SPERANTA

www.fundatiasolidaritatesisperanta.ro

AXINTE NARCIS CONSTANTIN, Reprezentant legal

Echipa de proiect competentă și experimentată, experiență în participarea și gestionarea proiectelor cofinanțate de UE, experiență în organizarea de evenimente transnaționale, circuite turistice.

Numele proiectului: ”Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric în zona transfrontalieră Iași – Soroca; 1HARD / 2.1 / 88