Beneficiarul 2 – ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ „SOARTA”


Beneficiarul 2 – ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ „SOARTA”

https://www.soarta.md

RAILEAN ASEA, Reprezentant legal

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ ”SOARTA” este o organizație caritabilă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit, formată din libera exprimare a testamentului persoanelor asociate, înregistrată la Ministerul Justiției, Republica Moldova la 20 iunie 2002.

Viziunea Asociației: Schimbarea prin valorificarea experiențelor individuale și comunitare pentru dezvoltarea integrării sociale și conducerea recunoscută de societatea civilă, biserici și comunitatea de afaceri

Misiunea asociației: Optimizarea relațiilor sociale, instituționale și profesionale pentru o viață mai bună prin implicarea cetățenilor și dezvoltarea spiritului civic.

Obiectivele asociației:

Capacitate sporită de participare activă la viața civică / publică

  • Îmbunătățirea relațiilor între societatea civică și autorități
  • Optimizarea legislației privind legislația pentru societatea civică
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților de incluziune socială
  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la discriminare, violență și necesitatea combaterii acestora
  • Sensibilizarea cu privire la riscul traficului de persoane și combaterea fenomenului
  • Consolidarea și susținerea Bisericilor în ceea ce privește drepturile omului și sensibilizarea cu privire la necesitatea și eforturile societății pentru respectarea acesteia
  • Dezvoltarea economiei sociale în zonele rurale și urbane din nordul Republicii Moldova

Una dintre activitățile cheie ale ASOCIAȚIEI OBȘTEȘTI „SOARTA” este: Sectorul cultural (conferințe, sărbători tradiționale moldovenești, tabere de vară, meșteșugari etc.) – pentru a crea relații de cooperare durabile între ONG-uri, beneficiari, voluntari și actori comunitari, inițierea de activități artistice comune și evenimente tradiționale cu un puternic accent pe renaștere, valorificarea și transmiterea obiceiurilor folclorice și a cooperării de durată.

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ „SOARTA” are experiență în proiecte internaționale, finanțate de Uniunea Europeană în cadrul proiectelor Programul de Cooperare, România – Republica Moldova

2004 – 2006, Phare CBC 2006; Uniunea Europeană, prin Programul România-Ucraina-Republica Moldova. 

Numele proiectului: ”Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric în zona transfrontalieră Iași – Soroca; 1HARD / 2.1 / 88